lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej misją jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie niekoniecznych. lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Wykorzystanie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.