ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych polach. Zaczyna być regionem przyjaznym do życia. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie w górę.
Pomocne nowości w stolicy małopolski.
Co niezłego stworzono w ciągu ostatniego czasu? Ilość zmian i nowości inwestycyjnych jest spora. Bardzo pomogły w tej materii dotacje EU, z których miasto chętnie korzysta. Dynamiczne działanie w temacie pozyskiwania dotacji sprawiły, że gmina rozwinęła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz potrzebne miejsca dla ludności.
Liczne innowacje nie są widoczne dla zwykłego Krakusa. Nie oznacza to jednakowoż, że nie istnieją. Zwykle nie interesują nas historie, które nie są bezpośrednio z naszymi potrzebami związane. Typowemu obywatelowi Krakowa zdaje się, że w regionie zbyt mało się wykonuje. Podczas gdy miasto rozrasta się z każdym miesiącem. Zmiany w zakresie zarządzania odpadami, budowie oraz unowocześnianiu siatki wodociągowej, stawianie filtrów akustycznych to tylko niektóre zmiany, jakie pomagają krakusom pełniej i wygodniej funkcjonować. Kraków rozwija się też pod kątem opcji konferencyjnych. Potencjał miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. takie inwestycje przyciągają turystów do odwiedzin.
Rozpoczynane dzięki radnym akcje nie tyczą się tylko ścisłego centrum Krakowa, ale też są związane z pełnym regionem. Przeto lepiej nie pomstować lecz zauważyć innowacje w jakie obrósł Kraków.
Kolejne lata – o ile będzie możliwość utrzymania szybkości rozwoju – pozwolą Krakowowi stać się niezwykłą metropolia.
Prezydent Krakowa