działania w Krakowie Archive

ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Pośród wielu województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych polach. Zaczyna być regionem przyjaznym do życia. Zmiany, które dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają,

rewolucyjne miasto Kraków

Ostatnich kilkanaście lat okazało się dla Krakowa bardzo rozwojowe. Około 25 istotnych inwestycji zaowocowało i obecnie Kraków znalazło się w czołówce najpełniej zmieniających się regionów w kraju.Choć na co dzień nie zauważa się wielu zmian to w