Zakażenie grzybicze jest schorzeniem powodującą zażenowanie. Może jednak dotyczyć istotnego procentu osób na świecie. Dlatego też istotne znaczenie ma uświadamianie o tym, czym jest grzybica, a równocześnie wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz leczenia. Grzybica to przypadłość, która